OFERTA DOTACYJNA

DOFINANSOWANIE ARiMR NA SPRZĘT PSZCZELARSKI

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza  nabory wniosków o przyznanie pomocy w m.in:

I.6.2 – „Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”,

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, tj.:

    a)    miodarek,
    b)    odstojników,
    c)    dekrystalizatorów,
    d)    stołów do odsklepiania plastrów,
    e)    suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
    f)    topiarek do wosku,
    g)    urządzeń do kremowania miodu,
    h)    refraktometrów,
    i)     wózków ręcznych do transportu uli,
    j)     wialni do pyłku,
    k)    uli lub ich elementów,
    l)     krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
   m)   urządzeń do omiatania pszczół,
   n)    poławiaczy pyłku,
   o)    sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
   p)    wag pasiecznych,
   q)    pakietów ramek ulowych,
   r)     kamer cyfrowych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 3 kwietnia  2023 r. do dnia 24 kwietnia 2023 r. włącznie.

Więcej informacji na stronie ARiMR

Nie znaleziono nic spełniającego ustawione kryteria filtrowania